Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website chính thức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch! (Mã trường: TTC).

Trang web này là tài sản của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch, được duy trì và công khai nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những người quan tâm đến trường TTC một cách thuận tiện nhất.

Trước khi bạn tiếp tục sử dụng và truy cập vào trang web này, hãy đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản sử dụng (Terms of use) dưới đây.

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thông tin, tin tức, bài viết, hướng dẫn, hình ảnh, video và tài liệu khác trên website được cung cấp nhằm mục đích thông tin và giới thiệu về Cao đẳng Công nghệ và Du lịch.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch cố gắng đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và hiện đại của nội dung trên website. Tuy nhiên, không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc toàn diện của thông tin được cung cấp. Người truy cập cần xem xét và xác minh thông tin từ các nguồn khác nếu cần thiết.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể truy cập vào nội dung trên website.

Nội dung trên website

a. Tính chính xác: Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và tin cậy của nội dung trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tính chính xác, hoàn thiện hoặc hiện đại của thông tin trên trang web. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng thông tin trên trang web và nên xác nhận tính chính xác của thông tin này trước khi sử dụng.

b. Nội dung người dùng: Trang web có thể cho phép người dùng đăng tải nội dung như bài viết, bình luận hoặc phản hồi. Chúng tôi không kiểm duyệt hoặc chịu trách nhiệm về nội dung người dùng này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho nội dung mà bạn đăng tải trên trang web và phải đảm bảo rằng nội dung này tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

c. Thay đổi nội dung: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định sau đây mà không cần thông báo trước:

 1. Nội dung vi phạm pháp luật, bao gồm vi phạm bản quyền, quyền riêng tư, danh dự, hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 2. Nội dung không phù hợp, gây hại hoặc có tính chất phỉ báng, đe dọa, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính, hoặc vi phạm các quy tắc đạo đức và đạo đức công nghiệp.
 3. Nội dung chứa virus, phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại khác có thể gây hư hại đến trang web hoặc người dùng khác.

d. Liên kết đến trang web khác: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nguồn thông tin của bên thứ ba. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính khả dụng hoặc tính hợp pháp của các trang web hoặc nguồn thông tin này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của bên ngoài trang web hoặc tài nguyên và không xác nhận, không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng, hoặc dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.

e. Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật.

Quyền truy cập và sử dụng

a. Truy cập: Mọi người dùng được phép truy cập vào trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch. Truy cập có thể bị hạn chế hoặc tạm ngừng trong trường hợp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn quản lý bảo trì hoặc sửa chữa trang web.

b. Sử dụng hợp lệ: Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền của người khác, gây hại cho hệ thống hoặc xâm phạm vào an ninh của trang web.

c. Tài khoản người dùng: Đối với những phần của trang web yêu cầu đăng ký tài khoản người dùng, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của mình.

Điều kiện độ tuổi sử dụng

a. Độ tuổi: Trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn phải có sự cho phép và sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi truy cập và sử dụng trang web.

b. Điều kiện sử dụng: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được nêu trong Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

c. Trách nhiệm cá nhân: Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản người dùng hoặc sử dụng trang web là chính xác, đầy đủ và không gian lận. Bạn cũng chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu của mình và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

d. Trách nhiệm pháp lý: Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền của người khác, gây hại cho hệ thống hoặc xâm phạm vào an ninh của trang web.

e. Thông tin cá nhân: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và bạn có quyền cung cấp thông tin đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

a. Bản quyền: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch hoặc các bên sở hữu bản quyền khác sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến nội dung, thiết kế, bố cục, đồ họa và mã nguồn. Mọi quyền không được cấp phép rõ ràng đều bảo lưu.

b. Sử dụng hợp pháp: Bạn chỉ được phép sử dụng trang web và nội dung trên đó cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, công bố công khai, thực hiện công cộng, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trên đó cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

c. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: Bất kỳ vi phạm nào về quyền sở hữu trí tuệ của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch hoặc bên sở hữu bản quyền khác đều bị nghiêm cấm. Nếu bạn cho rằng trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này.

Quyền và trách nhiệm của người truy cập

Người truy cập phải tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc được quy định trong các điều khoản sử dụng này.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Du Lịch không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của TTC.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của TTC.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 • Bất kỳ hành động nào mà TTC cho rằng không thích hợp.

Cập nhật và sửa đổi

a. Phiên bản hiện tại: Điều khoản Sử dụng Website này có hiệu lực từ ngày được công bố và áp dụng cho việc sử dụng trang web từ thời điểm đó. Phiên bản hiện tại của Điều khoản Sử dụng Website có thể được tìm thấy trên trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch.

b. Thay đổi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử dụng Website này theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web, và việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

c. Thông báo: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch có thể cung cấp thông báo về các thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Website này qua email hoặc thông báo trên trang web. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đọc kỹ các thông báo này để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

d. Hiệu lực pháp lý: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng Website này bị coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật pháp hiện hành, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều khoản Sử dụng Website mà không ảnh hưởng đến hiệu lực và thực hiện của các điều khoản còn lại.

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

a. Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản Sử dụng Website này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp hiện hành của quốc gia nơi Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch đặt trụ sở chính.

b. Giải quyết tranh chấp: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch và người dùng đồng ý cố gắng giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web thông qua đàm phán và thỏa thuận hòa bình. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được chuyển đến cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

c. Miễn trừ trách nhiệm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ việc sử dụng trang web do người dùng gây ra bằng cách vi phạm Điều khoản Sử dụng Website hoặc luật pháp hiện hành.

d. Quyền bảo vệ của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch có quyền áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong trường hợp vi phạm Điều khoản Sử dụng Website từ phía người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm/Hạn chế

a. Thông tin và nội dung: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch cung cấp thông tin và nội dung trên trang web với tinh thần cung cấp thông tin chung và chỉ mang tính chất tham khảo. Trường không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin và nội dung đó. Sử dụng thông tin và nội dung trên trang web là trách nhiệm của bạn và Trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào thông tin và nội dung đó.

b. Giới hạn trách nhiệm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh, mất lợi nhuận hoặc mất cơ hội kinh doanh, dù có thông báo trước về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không.

c. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web do lỗi kỹ thuật, sự cố hệ thống, tình hình bất khả kháng, hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát.

d. Sự phụ thuộc vào nội dung bên ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba. Trường không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của nội dung bên ngoài đó và không chứng minh hoặc đảm bảo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có liên quan đến các trang web hoặc nội dung đó.

e. Không bảo đảm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bao gồm cả sự bảo đảm về tính không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính chính xác của thông tin hoặc tính bảo mật của trang web.

Lưu ý: Điều khoản Sử dụng Website này có thể được điều chỉnh và sửa đổi theo quyết định của Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong phiên bản hiện tại của Điều khoản Sử dụng này.

Thông tin liên hệ

Để liên hệ với Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch, vui lòng sử dụng thông tin sau:

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch
Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0943.11.33.110822.77.88.00
Email: hethongtuyensinhvn@gmail.com
Website: huni.edu.vn