Thông tin liên hệ

Phân hiệu TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ Văn phòng tuyển sinh:

  • Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0943.11.33.11
  • Email: hethongtuyensinhvn@gmail.com

Liên hệ các phòng ban khác

Liên hệ phòng Dịch vụ sinh viên, Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo theo số hotline: 0822.77.88.00